Het effect van hersentraining

Ons brein is het belangrijkste orgaan om dagelijks goed te kunnen functioneren. Hersentraining is daarom een belangrijk aandachtspunt. Het brein geeft namelijk continu een signaal af over ons welbevinden. Om hersentraining effectief in te kunnen zetten is vakkennis noodzakelijk. Hersentraining wordt ingezet om het brein gezond en vitaal te houden. Maar ook wordt hersentraining toegepast voor het verhelpen van diverse klachten. Denk hierbij aan hersentraining voor klachten zoals angst, hoofdpijn, vermoeidheid of stress.

Zeer geavanceerde hersentraining

We doen er van alles aan om gezond te blijven, maar het brein wordt nog te vaak vergeten. Er zijn verschillende vormen van hersentraining, van een simpel hersentrainingsspel tot zeer geavanceerde hersentraining technologie. Dit laatste symboliseert de hersentraining werkwijze van ForBrains. Opgebouwde klachten zorgen ervoor dat ons brein cognitief ‘vastzit’. ForBrains maakt gebruikt van het NeurOptimal® Neurofeedbacksysteem. Een geavanceerde hersentraining-software die het centrale zenuwstelsel op positieve wijze corrigeert. Door de hersentraining worden energie vragende processen in het brein beheersbaar.

ForBrains voor hersentraining op maat

ForBrains biedt hersentraining op maat aan, zowel voor bedrijven als voor cliënten. Voor bedrijven speelt de hersentraining in op een preventief verzuimbeleid. Preventieverzuimbeleid werkt zeer effectief en op deze manier zorgt de hersentraining voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Maar ook individuele cliënten komen in aanmerking voor de hersentraining. De hersentraining kan onder andere ingezet worden voor het verhelpen van vermoeidheid, prikkelgevoeligheid, angst, stress, gehoorproblemen, ADHD, concentratieproblematieken en prestatieverbetering.