Wat is Neurofeedback training?

Een krachtiger en efficiënter brein. Wie wil dat nu niet? De relatief nieuwe vorm van hersentraining, ook wel Neurofeedback training genoemd, kan dit effect teweeg brengen. Neurofeedback training zorgt ervoor dat het brein gestimuleerd wordt zichzelf te reorganiseren. Met andere woorden zorgt Neurofeedback training voor een efficiëntere informatieverwerking en een grotere breincapaciteit. Neurofeedback training is 100% veilig en werkt medicijnvrij. Dit doordat de Neurofeedback training geheel afgestemd is en inspeelt op de natuurlijke bron van de hersenen.

De werkwijze van Neurofeedback training

Neurofeedback training is gebaseerd op het principe van operante conditionering. Dit is een vorm van leren waarbij gedrag wordt aangeleerd op basis van de gevolgen die dat gedrag heeft. Neurofeedback training werkt middels ditzelfde uitgangspunt. Voordat de Neurofeedback training van start kan gaan, wordt de persoon voorzien van sensoren op het hoofd. De software kan hierdoor negatieve hersengolven waarnemen. Vervolgens volgt er tijdens de Neurofeedback training een korte onderbreking in de muziek. Door dit continu te herhalen, gaat het brein op zoek naar nieuwe verbindingen. Waardoor het negatieve patroon uiteindelijk doorbroken wordt tijdens de Neurofeedback training.

De succesverhalen van Neurofeedback training

ForBrains staat natuurlijk niet voor niets achter Neurofeedback training. Vele succesverhalen en onderzoeken tonen het positieve effect van Neurofeedback trainingen. Zo toont onderzoek onder andere aan dat Neurofeedback training daadwerkelijk effect heeft bij ADHD en andere prikkelgevoeligheden. Neurofeedback training heeft zelfs effect bij klachten zoals oorsuizen en biedt het een positieve uitkomst voor mensen met een burn-out. Nieuwsgierig naar nog meer succesverhalen over Neurofeedback training? Neem dan contact op.