Voor bedrijven

Kosten ziekteverzuim

Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld €230,- per dag!

Hoe groter het bedrijf of organisatie, hoe hoger de kosten per zieke werknemer. Kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker kunnen in zo’n geval verder oplopen tot € 400,- per dag. Het reduceren van het ziekteverzuim met behulp van een technologie.                                            Ben je benieuwd hoe?

Preventief verzuimbeleid

Preventieverzuimbeleid werkt zeer effectief en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Een kwart van de ziekmeldingen is werk gerelateerd. Vaak heeft het te maken met een te hoge werkdruk of stressvol werk, waarbij signalen optreden zoals concentratie- en slaapproblematieken, gespannenheid of faalangst. Dit zou voor een werkgever een signaal kunnen zijn om deze werknemer preventief te begeleiden, waarbij een langdurig traject van ziekteverzuim voorkomen kan worden. Ben jij als werkgever bereid te investeren in je werknemers?

TRAINING ForBrains

Onze hersenen zijn bijzonder goed om patronen te ontwikkelen.

Wanneer hersenpatronen uit balans raken kunnen er klachten ontstaan op mentaal, fysiek en/of emotioneel niveau. Stress, slaapproblemen, prikkelgevoeligheid en (faal)angst zijn de meeste voorkomende klachten. Bij het aanhouden van klachten meldt een werknemer zich in de meeste gevallen ziek.

Door het trainen van het brein ontstaat er (weer) een gezond evenwicht in het verwerken van de informatie. Het trainen van het brein zorgt voor rust in het hoofd, een verbeterde slaap en concentratie, waarbij de mentale weerbaarheid toeneemt.

Wat zou dat in kunnen houden voor jouw werknemers en bedrijf?

ForBrains werkt

Neurofeedbacktraining zet jouw werknemers weer in hun kracht!

Met Neurofeedbacktraining train je je eigen hersenactiviteit zodat  klachten verminderen. Deze methode gaat uit van het zelfherstellend en lerend vermogen van de eigen hersenen. Hersenactiviteit is een communicatie van de hersenen. Deze communicatie zorgt voor een optimale samenwerking. De samenwerking van deze frequenties vertaalt dit naar de mentale staat van zijn. Wanneer de frequenties niet goed op elkaar afgestemd zijn ga je dit merken en waarschijnlijk je directe omgeving ook.

Zorg daarom dat jouw werknemers weer optimaal kunnen presteren en bovenal fris en gemotiveerd aan een (nieuwe) werkdag beginnen.

Bespaar jezelf als werkgever lange en onnodige verzuimtrajecten die veel geld kosten. Investeer in je werknemers zodat zij zich optimaal en (mentaal) fit voelen.

Hoe meer werknemers bekend raken met Neurofeedbacktraining, hoe prettiger de werksfeer. Hoe prettiger de werksfeer, hoe beter werknemers presteren!

Kortom Brains@Work!

MINDER ZIEKTEVERZUIM – MINDER KOSTEN – MINDER ZORGEN!

 

 

 

oplossing ForBrains

Neurofeedbacktraining zorgt voor een open en positieve mindsetting. 

Op de werklocatie of binnen ons trainingscentrum kunnen werknemers aan een wekelijks trainingscentrum deelnemen. 

Neurofeedbacktraining is een 100% veilige en medicijnvrije technologie en is geschikt voor kinderen en volwassenen. Neurofeedbacktraining wordt veelvuldig toegepast bij:

  • Vermoeidheid en slaapproblematieken
  • (Faal)angst en stressklachten
  • ADHD en ADD
  • Geheugen en concentratie ongemakken
  • Hoofdpijn
  • Aandacht- en leerproblemen
  • Focus en prestatieverbetering

 

Psio technology for the business mind

De Psio is hightech op het gebied van ontspanning.

De stimulatie van gekleurd licht en (3D) stembegeleiding brengt de businessmind tot rust en helpt dat u makkelijker in slaap valt. Piekergedachten hebben even geen kans uw brein te beïnvloeden waardoor u weer snel hersteld van een stressvolle dag.

De Psio is voor iedereen geschikt die wat meer ontspanningsmomenten verkiest. Daarnaast is de bril uitermate geschikt voor het drukke businessbrein en voor mensen die snel willen herstellen van een jetlag.

De Basic Psio voorzien van 8 sessies kost slechts € 329,75 excl.BTW

Voor bestellen ga naar https://www.psiostore.com/nl/.  Bij gegevens “nieuwe klant” vult u  MWConsultancy in. Daaronder kiest u het land waar de Psio bril afgeleverd moet worden. Vervolgens maakt u een keuze waarbij de basis Psio bril uitgerust is met 8 sessies. Zodra u het bedrag betaald heeft ontvangt u de Psio bril binnen enkele dagen met factuur.

Een vrijblijvende demo?