Voor bedrijven

werkdruk

Werkdruk binnen je bedrijf!

Duidelijke signalen voor naderend ziekte­verzuim zijn klachten over de fysieke of mentale fitheid.  Ook oplopende werkdruk en stressvol werk is vaak een reden voor ziekte­verzuim. Blijf als werkgever betrokken en zorg voor een open sfeer. Daarnaast is werkplezier het belangrijkste medicijn tegen ziekte­verzuim. Iemand die plezier heeft in het werk, zal zich minder snel ziekmelden.

Preventief 

Preventieverzuimbeleid werkt zeer effectief en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Een kwart van de ziekmeldingen is werk gerelateerd. Vaak heeft het te maken met een te hoge werkdruk of stressvol werk, waarbij signalen optreden zoals concentratie- en slaapproblematieken, gespannenheid of faalangst. Dit zou voor een werkgever een signaal kunnen zijn om deze werknemer preventief te begeleiden, waarbij een langdurig traject van ziekteverzuim voorkomen kan worden. Het voorkomen van verzuim zit in een goede, plezierige en gezonde werksfeer waarin problemen en zorgen gemeld en besproken worden. Werknemers die zich gezien, gewaardeerd en gehoord voelen zijn minder vaak ziek en voelen zich meer betrokken tot het werk.

training@work

 

We bieden een specifiek trainingsprogramma Training @Work binnen organisaties.  Wij zijn de professionals die de fysieke en mentale belasting op de werkvloer aanpakken.  Alles wat wij doen is maatwerk. Wij werken vanuit bezieling met concrete resultaten.

Wij brengen de zaak in beweging!

 

Door mensen en organisaties samen in beweging te brengen, realiseren we echte en duurzame verandering.  Wij geloven dat echte verandering tot stand komt als mensen in de kern geraakt worden.

Vanuit het principe ‘practice what you preach’ zijn onze trainers ervaringsdeskundig.  Wij werken met de juiste technologie welke een buitengewone positieve uitwerking heeft op het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid. Wij zijn daarbij de partner in stress- en pijnreductie, (val)preventie en revalidatie.

 

ForBrains@work

Monique Warmoeskerken ForBrains zet jouw werknemers weer in hun Kracht!

Eigenaar ForBrains

Zorg daarom dat jouw werknemers weer gemotiveerd aan een (nieuwe) werkdag beginnen. Investeer in je werknemers zodat zij zich optimaal mentaal en fysiek fit voelen.

Kortom, wij zetten de Brains@Work!

MINDER ZIEKTEVERZUIM – MINDER KOSTEN – MINDER ZORGEN!

 

FORBRAINS@WORK zet jouw werknemers weer in hun kracht!

 

 

Effecten trainingen ForBrains

Optimaliseren van focus & functioneren! 

 

Vanuit de werklocatie kunnen werknemers aan een wekelijks trainingsprogramma deelnemen. 

Positieve effecten van werknemers zijn o.a.:

  • fysiek en mentaal fit
  • rust in het hoofd
  • afname stress en angst 
  • meer energie
  • positieve mindset
  • afname van pijn 
  • minder vermoeid
  • beter slapen
  • meer concentratie 
  • minder hoofdpijn