Voor bedrijven

Kosten ziekteverzuim

Ziekteverzuim speelt in elk bedrijf een belangrijke rol. Het landelijk gemiddelde ligt momenteel op 4,7 %.

Bedrijven met 100 werknemers en meer scoren gemiddeld zelfs zo’n 5,1% zieke werknemers. Als dat omgerekend wordt naar dagelijkse kosten betalen werkgevers zo’n € 230,- per dag per zieke werknemer. Hoe groter het bedrijf of organisatie, hoe hoger de kosten per zieke werknemer. Kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker kunnen in zo’n geval verder oplopen tot € 400,- per dag. Het reduceren van het ziekteverzuim blijft vaak een lastig punt voor human resource afdelingen. Toch kunnen wij met behulp van diverse middelen zoals het trainen met software op het brein het verzuim binnen uw bedrijf of organisatie snel doen afnemen. Bent u benieuwd hoe?

Preventief verzuimbeleid

Preventieverzuimbeleid werkt zeer effectief en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Een kwart van de ziekmeldingen is werk gerelateerd. Vaak heeft het te maken met een te hoge werkdruk of stressvol werk, waarbij signalen optreden zoals concentratie- en slaapproblematieken, gespannenheid of faalangst. Dit zou voor een werkgever een signaal kunnen zijn om deze werknemer preventief te begeleiden, waarbij een langdurig traject van ziekteverzuim voorkomen kan worden. Een positieve ontwikkeling daarbij is dat bedrijven en organisaties meer investeren in de vitaliteit van hun werknemers. Steeds vaker krijgen werknemers de kans om onder werktijd te sporten of deel te nemen aan een gezond lifestyle programma. Preventieverzuimbeleid werkt zeer effectief en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Bent u geïnteresseerd naar de oplossing van ForBrains?

Software ForBrains

Onze hersenen zijn bijzonder goed om patronen te ontwikkelen en te ontdekken.

Wanneer deze patronen uit balans raken kunnen er klachten ontstaan op mentaal, fysiek, emotioneel of energetisch niveau. De oplossing zit in dit geval in het trainen van het brein waardoor het weer in een gezond evenwicht komt.  Met behulp van geavanceerde software wordt het brein met effectieve innovatieve technologie en op veilige wijze getraind. De onevenwichtige patronen worden doorbroken waardoor er meer rust wordt ervaren in het hoofd en men zich energieker en vitaler voelt. Er ontstaat een heldere gezonde focus en slaappatronen verbeteren. Dit resultaat ontstaat gemiddeld binnen een trainingstraject van 12 trainingen. Wat zou dat in kunnen houden voor u als bedrijf?

Pilot ForBrains

Binnen bedrijven en organisaties met een hoog percentage ziekteverzuim of bedrijven waar 100 werknemers of meer werken starten we in eerste instantie met een pilot.

Waarbij minimaal 7 tot 8 werknemers met serieuze klachten gedurende één maand aan het breintrainingstraject van ForBrains meewerken. Het trainingsprogramma vindt veelal plaats op de werklocatie en/of onder werktijd. Het trainingsprogramma duurt gemiddeld 1 maand waarbij betreffende werknemers gemiddeld 1,5 uur per week ( 2 sessies per week) aan de trainingen deelnemen. Voorafgaand aan dit proces zal een intake plaats vinden en in de afronding van het trainingsprogramma volgt de eindevaluatie. Zodra het Pilotprogramma positief is afgerond is de afweging voor het bedrijf of organisatie om tot aankoop over te gaan van het apparatuur en deze te integreren binnen het bedrijf of de organisatie. Dit proces van aanschaf tot en met het zo mogelijk trainen van eigen medewerkers zal optimaal begeleid worden door ForBrains. Wij willen u graag verder informeren over de inhoud en kosten van een pilotprogramma en de mogelijke aanschaf van de NeurOptimal Neurofeedback software!

Effectieve oplossing ForBrains

Neurofeedbacktraining is vergelijkbaar met een fysieke training van het lichaam. Neurofeedbacktraining stimuleert het brein zichzelf te reorganiseren.

Het resultaat is een verbetering van het communicatienetwerk waardoor deze efficiënter en veerkrachtiger gaat functioneren. Het trainen  zorgt letterlijk voor een grotere capaciteit van je brein. Deze technologie is 100% veilig, medicijnvrij en helpt optimaal gebruik te maken van de natuurlijke bron van de hersenen. NeurOptimal is buitengewoon krachtig en effectief en wordt veelvuldig toegepast bij:

  • Vermoeidheid en slaapproblematieken
  • (Faal)angst en stressklachten
  • ADHD en ADD
  • Geheugen en concentratie ongemakken
  • Hoofdpijn
  • Aandacht- en leerproblemen
  • Focus en prestatieverbetering

Na een trainingstraject ervaart men een meer open en positieve mindsetting en een afname van energievragende processen waarin obstakels beter beheersbaar zijn en problemen beter op te lossen.

Psio technology for the business mind

De Psio is hightech op het gebied van ontspanning, ondersteuning van het bioritme en stressmanagement.

Deze bril is een combinatie van licht- en ontspanningstherapie. De ingebouwde mp3-speler kan ingesteld worden op specifieke therapeutische en ontspanningssessies of juist een energieboost geven zoals een powernap. De stimulatie van gekleurd licht en (3D) stembegeleiding brengt de businessmind tot rust en helpt dat u makkelijker in slaap valt. Piekergedachten hebben even geen kans uw brein te beinvloeden waardoor u na een middagsessie weer snel hersteld van een stressvolle dag. De Psio is voor iedereen geschikt die wat meer ontspanningsmomenten verkiest. Daarnaast is de bril uitermate geschikt voor het drukke businessbrein en voor mensen die snel willen herstellen van een jetlag of met verschillende tijdsverschillen te maken hebben. De Basic Psio voorzien van 8 sessies kost slechts € 329,75 excl.BTW

Voor bestellen ga naar https://www.psiostore.com/nl/.  Bij gegevens “nieuwe klant” vult u  MWConsultancy in. Daaronder kiest u het land waar de Psio bril afgeleverd moet worden. Vervolgens maakt u een keuze waarbij de basis Psio bril uitgerust is met 8 sessies. Zodra u het bedrag betaald heeft ontvangt u de Psio bril binnen enkele dagen met factuur.

Een vrijblijvende demo?