Voor bedrijven

ziekteverzuim

Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld €230,- per dag!

Hoe groter het bedrijf of organisatie, hoe hoger de kosten per zieke werknemer. Kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker kunnen in zo’n geval verder oplopen tot € 400,- per dag. De impact op uw bedrijf en uw financiële resultaat is dus groot. Helemaal wanneer er meerdere medewerkers tegelijk ziek zijn en er sprake is van langdurig verzuim.

Preventief verzuimbeleid

Preventieverzuimbeleid werkt zeer effectief en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Een kwart van de ziekmeldingen is werk gerelateerd. Vaak heeft het te maken met een te hoge werkdruk of stressvol werk, waarbij signalen optreden zoals concentratie- en slaapproblematieken, gespannenheid of faalangst. Dit zou voor een werkgever een signaal kunnen zijn om deze werknemer preventief te begeleiden, waarbij een langdurig traject van ziekteverzuim voorkomen kan worden. Het voorkomen van verzuim zit in een goede, plezierige en gezonde werksfeer waarin problemen en zorgen gemeld en besproken worden. Werknemers die zich gezien, gewaardeerd en gehoord voelen zijn minder vaak ziek en voelen zich meer betrokken tot het werk.

TRAINING ForBrains

Onze hersenen zijn bijzonder goed om patronen te ontwikkelen.

Wanneer hersenpatronen uit balans raken kunnen er klachten ontstaan op mentaal, fysiek en/of emotioneel niveau. Stress, slaapproblemen, prikkelgevoeligheid en (faal)angst zijn de meeste voorkomende klachten. Bij het aanhouden van klachten meldt een werknemer zich in de meeste gevallen ziek.

Door het trainen van het brein ontstaat er (weer) een gezond evenwicht in het verwerken van de informatie. Het trainen van het brein zorgt voor rust in het hoofd, een verbeterde slaap en concentratie, waarbij de mentale weerbaarheid toeneemt.

 

ForBrains@work

Neurofeedback zet jouw werknemers weer in hun kracht!

Neurofeedback traint je eigen hersenactiviteit zodat klachten en ongemakken verminderen. Deze methode gaat uit van het zelfherstellend en lerend vermogen van de eigen hersenen. Hersenactiviteit is een communicatie van de hersenen. Deze communicatie zorgt voor een optimale samenwerking. De samenwerking van deze frequenties vertaalt dit naar de mentale staat van zijn. 

Zorg daarom dat jouw werknemers weer gemotiveerd aan een (nieuwe) werkdag beginnen. Investeer in je werknemers zodat zij zich optimaal en (mentaal) fit voelen.

Kortom Brains@Work!

MINDER ZIEKTEVERZUIM – MINDER KOSTEN – MINDER ZORGEN!

 

 

 

Effecten training ForBrains

Neurofeedback optimaliseert focus & functioneren, brengt rust in het hoofd en zorgt voor een open en positieve mindset. 

Op de werklocatie kunnen werknemers aan een wekelijks trainingsprogramma deelnemen. 

Neurofeedbacktraining is een 100% veilige en medicijnvrije technologie en is geschikt voor kinderen en volwassenen. Neurofeedbacktraining wordt veelvuldig toegepast wanneer er sprake is van:

  • (Faal)angst en stress 
  • Vermoeidheid en slaapproblematieken
  • Geheugenafname en concentratie ongemakken
  • Hoofdpijn en oorsuizen
  • Aandacht- en leerproblemen
  • Focusafname en functioneren

 

Bioresonantie & lichtstimulatie

Alles heeft een trillingsfrequentie. Alles is energie! 

Bij onbalans in het lichaam is de trillingsfrequentie verstoord. Deze verstoringen kunnen met behulp van bioresonantie apparatuur worden hersteld. Lichaamscellen reageren op deze informatie en verbeteren de communicatie die de cellen onderling hebben met elkaar. Op deze wijze wordt het zelfherstellend vermogen geactiveerd, worden gifstoffen afgevoerd en wordt het immuunsysteem versterkt.

De stimulatie van gekleurd licht en (3D) muziek & stembegeleiding brengt je mind tot rust en helpt dat je makkelijker in slaap valt. Piekergedachten hebben even geen kans waardoor je sneller hersteld van een stressvolle dag. Lichtstimulatie is voor iedereen geschikt die wat meer ontspanningsmomenten verkiest. 

 

Een vrijblijvende kennismaking?