Voor bedrijven

ziekteverzuim

Beperk het ziekteverzuim  binnen je bedrijf!

Duidelijke signalen voor naderend ziekte­verzuim zijn klachten over de fysieke of mentale fitheid.  Ook oplopende werkdruk en stressvol werk is vaak een reden voor ziekte­verzuim. Blijf als werkgever betrokken en zorg voor een open sfeer. Daarnaast is werkplezier het belangrijkste medicijn tegen ziekte­verzuim. Iemand die plezier heeft in het werk, zal zich minder snel ziekmelden.

Preventief verzuimbeleid

Preventieverzuimbeleid werkt zeer effectief en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Een kwart van de ziekmeldingen is werk gerelateerd. Vaak heeft het te maken met een te hoge werkdruk of stressvol werk, waarbij signalen optreden zoals concentratie- en slaapproblematieken, gespannenheid of faalangst. Dit zou voor een werkgever een signaal kunnen zijn om deze werknemer preventief te begeleiden, waarbij een langdurig traject van ziekteverzuim voorkomen kan worden. Het voorkomen van verzuim zit in een goede, plezierige en gezonde werksfeer waarin problemen en zorgen gemeld en besproken worden. Werknemers die zich gezien, gewaardeerd en gehoord voelen zijn minder vaak ziek en voelen zich meer betrokken tot het werk.

TRAINING  ForBrains

Onze hersenen zijn bijzonder goed om patronen te ontwikkelen.

Wanneer we uit balans raken kunnen er klachten ontstaan op mentaal, fysiek en/of emotioneel niveau. Stress, slaapproblemen, prikkelgevoeligheid en (faal)angst zijn de meeste voorkomende klachten. Bij het aanhouden van klachten meldt een werknemer zich in de meeste gevallen ziek.

Door  een hersentraining ontstaat er (weer) een gezond evenwicht in het verwerken van de informatie. Het trainen van het brein zorgt voor rust in het hoofd, een verbeterde slaap en concentratie, waarbij de mentale weerbaarheid toeneemt. 

 

ForBrains@work

FORBRAINS@WORK zet jouw werknemers weer in hun kracht!

 Zorg daarom dat jouw werknemers weer gemotiveerd aan een (nieuwe) werkdag beginnen. Investeer in je werknemers zodat zij zich optimaal mentaal en fysiek fit voelen.

Kortom, wij zetten de Brains@Work!

MINDER ZIEKTEVERZUIM – MINDER KOSTEN – MINDER ZORGEN!

 

 

 

Effecten training ForBrains

Optimaliseren van focus & functioneren! 

Vanuit de werklocatie kunnen werknemers aan een wekelijks trainingsprogramma deelnemen. De trainingen brengen rust in het hoofd en zorgen voor een positieve mindset. 

Positieve effecten van werknemers zijn o.a.:

  • minder (faal)angst en stress 
  • afname vermoeidheid en slaapproblematieken
  • minder concentratie ongemakken
  • minder hoofdpijn