Trainingscentrum Forbrains for better focus & function

Aanvraag adviesgesprek

Hoe veerkrachtig ben jij?

We besteden dagelijks veel aandacht aan de wereld om ons heen, bedenken van alles met ons hoofd, maar wat gebeurd er eigenlijk in onszelf? Het (h)erkennen van gevoelens zoals angst, woede, schuld, verlies of verdriet zijn emoties waar we in het (dagelijkse) leven mee te maken krijgen. De wijze hoe je bent (op)gegroeid zijn vaak bepalend (geweest) in hoe je met gevoelens omgaat. Wanneer je bijvoorbeeld als kind geconfronteerd werd met een onveilige thuissituatie, geweld of trauma kan dit er mogelijk voor zorgen dat je vastloopt of blokkeert in je gevoelswereld. 

Het werken aan je ‘innerlijk wereld’ is het (h)erkennen en invoelen in dat wat je voelt en ervaart. Binnen trainingscentrum ForBrains werken we met diverse methodes en technologieën zoals neurofeedback, Schumann resonantie en frequentie (quantum)energie. Door het werken met energie, zoals de 7.83 hz frequentie, wordt het lichaam op celniveau voorzien van de juiste informatie en wordt er een brug gemaakt met het zelfherstellende vermogen en het (innerlijke) bewustzijn. De methodiek TBT (Trauma Buster Techniques) en EFT (Emotional Freedom Techniques) zijn daar sinds dit jaar aan toegevoegd. Beide methodes werken uiterst verlichtend en verzachtend bij (heftige) emoties en pijnlijke traumatische ervaringen. 

Hoe veerkrachtiger je bent, hoe soepeler je kunt meebewegen in dat wat er komt. Veerkracht is de kracht van je lichaam en geest om zich (opnieuw) te herstellen. Deze veerkracht is nodig om bijvoorbeeld te herstellen van stress of een angstige gebeurtenis. Wanneer je zenuwstelsel overuren maakt is de kans aanwezig dat je leven een andere koers vaart. Voordat je het weet beland je in de bijrijdersstoel in plaats van dat jij zelf de bestuurder bent. Aanhoudende spanning en angst kunnen er vervolgens toe leiden dat je opgaat in een negatief gedachten patroon. Dit kan gaan botsen met wie je werkelijk bent en wat je werkelijk voelt.

Emotionele stabiliteit

Veerkrachtig zijn betekent dat je emotioneel in harmonie bent. Je beweegt mee op het leven in dat wat er zich voordoet en draagt verantwoordelijkheid over eigen gemaakte keuzes. Het betekent niet dat je nooit gestrest bent, dat je geen problemen hebt of dat niets je stoort. Iedereen komt op zijn of haar manier uitdagingen tegen. Maar hoe reageer je op dat wat er zich voordoet? Kun je je emoties toelaten of word je overvallen door angst, schaamte of woede? Herstel je na een stressvolle werkweek of blijft de spanning voortdurend voelbaar in je lichaam? Emotionele balans en veerkracht is de basis tot meer energie hebben en gelukkig zijn. Je gaat eigen gedrag en emoties leren begrijpen, je eigen grenzen herkennen en neemt de regie weer in eigen handen. Het opbouwen en uitstralen van je zelfvertrouwen brengt niet alleen jou, maar ook de mensen in je omgeving in beweging.

 

Meer innerlijke rust

Wanneer gevoelens of emoties je (blijven) overvallen is het belangrijk dat je lichaam eerst tot rust komt. Een ontspannen lichaam krijgt de kans om te helen. Het is nodig dat er aandacht geschonken wordt aan dat wat je voelt. Je aandacht mag dus naar binnen! Ervaar welke gevoelens je uit balans halen. Welke overtuiging past daarbij? Ben je voortdurend iedereen het naar de zin aan het maken of ben je in werkelijkheid bang voor de afwijzing? De overtuiging die je jezelf hebt opgelegd, vaak uit een overlevingsstrategie uit je jeugd, zal je verder inzichten geven. Op deze wijze wordt de verbinding met je gevoelswereld herstelt. 

 

‘Be Your Own Doctor’!

Wil jij jouw lichaam en innerlijke wereld beter leren begrijpen en weer afstemmen op dat wat je voelt dan is dit misschien het geschikte moment om daarmee te starten. Wij verzorgen trainingsprogramma’s in combinatie met neurofeedbacktraining, Schumann resonantie en frequentie energie. Daarnaast begeleiden we mensen in (herstel)processen, dieper bewustzijn en werken we met methodieken om los komen van traumatische ervaringen. Sinds dit jaar werken we met de (zelfhelings)methode TBT en EFT.  Dit is een uiterst zachte en zeer toegankelijke manier om trauma in het lichaam (zowel fysiek als mentaal) te verlichten en te verzachten. ‘Be Your Own Doctor’ stelt je in staat de verantwoordelijkheid over je eigen leven (terug) te nemen. Niemand kent jouw lichaam en jouw innerlijke wereld zo goed als jijzelf! 

Binnen Trainingscentrum ForBrains werken we met meerdere trauma- (ervarings)deskundige cq. professionals. Ieder met zijn of haar levenservaring, energie en passende expertise. Op deze wijze kunnen we afstemmen op dat wat een bedrijf of cliënt vraagt. De (herstel)processen zijn relatief kort en effectief. Hoe meer de balans terug keert in het eigen fundament, hoe meer iemand in staat is (weer) te luisteren naar dat wat er nodig is!